محصولات جدید

                   
      سوئیچ ها شاسی ها و سیگنال های کنترل فرمان               سری bj با قابلیت کانکتور                     سری BTF            
 

                             

کنترلر حرارت پیشرفته سری TK            کنترلر حرارت مدل اقتصادی سری TCN          رله های حالت جامد (SSR) سری SRH1 

                                           

درایور های دو محور و سه محور MD5-HD14-2X/3X                   سنسور های فشار سری PSAN                سوکت 8 پایه و 11 پایه